فوکوس خدمات پخش جشنواره ای  خود را در قالب ارائه اطلاعات شفاف و جامع از بهترین و مهم ترین جشنواره های آثار سینمایی جهان و امکان انتخاب خدمات ثبت نام در آن ها ارائه مینماید. توضیحات هر جشنواره که در در اختیار فیلمسازان قرار میگیرد  این امکان را برای ایشان فراهم می آورد که به سادگی جشنواره مورد نظر خود را انتخاب نموده و با تحویل مشخصات اثر خود به کارشناسان ما، به سهولت مسیر ثبت نام در جشنواره ها را طی نمایند.